မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည် ITPEC FE Exam အတွက် Intensive Training ဖွင့်လှစ်မည်

August 13, 2022 သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်...

Written by:

August 13, 2022 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည် ITPEC FE Exam အတွက် Intensive Training ဖွင့်လှစ်မည်

ITPEC Exam Result များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း (Exam Date – 24.04.2022)

May 20, 2022 ITPEC Exam Result များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း (Exam Date – 24.04.2022)...

Written by:

May 20, 2022 / Comments Off on ITPEC Exam Result များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း (Exam Date – 24.04.2022)

ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့

April 24, 2022 ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ သတင်းအချက်အလက်နှင့်...

Written by:

April 24, 2022 / Comments Off on ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့

Written by:

March 1, 2021 / Comments Off on ကြေညာချက်(2/2021)

Written by:

February 12, 2021 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နှင့် ကွန်ပျူတာအသင်းများ၏ ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) အပေါ်သဘောထားမှတ်ချက် ထုတ်ပြန်ချက်အား ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက် နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။

Written by:

February 3, 2021 / Comments Off on ကြေငြာချက် (၁ / ၂၀၂၁)

Written by:

January 15, 2021 / Comments Off on ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ခုနှစ် သက်တမ်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအသင်း၏ ရာထူးတာဝန် ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

Written by:

January 15, 2021 / Comments Off on ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ခုနှစ် သက်တမ်းအတွက် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းများ၏ ရာထူးတာဝန် ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း

Written by:

January 15, 2021 / Comments Off on ၂၀၂၁-၂၀၂၃ ခုနှစ် သက်တမ်းအတွက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်လောင်းများကို အသင်းသားများက မဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် အတည်ပြုခြင်း

Written by:

December 4, 2020 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသင်းသားများ အကြောင်းအရာ။ အထူးအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်းနှင့် သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း။