ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသိအမွတ္ျပဳ Networking စာေမးပြဲက်င္းပမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳ Network စာေမးပြဲကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ မႏၱေလးတိုင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ တို႔တြင္ တၿပိဳင္နက္ က်င္းပစစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလိုေသာေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို အသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာစာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပ

Information Technology Professional Examination Council မွ ႀကီးမွူးက်င္းပသည့္ (၈) နိုင္ငံ အသိအမွတ္ျပဳ ITPEC Exam စာေမးပြဲကို ၂၄−၄-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်င္းပစစ္ေဆးခဲ့ရာ Information Technology Passport Examination (IP Exam) တြင္ (၁၆၀ ) ဦး၊ Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE Exam) တြင္ (၇၇) ဦး အသီးသီး ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာ နွစ္သစ္ကူး ဆုေတာင္း ၂၀၁၆

မဂၤလာရွိေသာ ဒီျမန္မာနွစ္သစ္ကူး 2016 မွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း (MCPA) မွ ဥကၠ႒ နွင္. တကြ အလုပ္အမူေဆာင္မ်ား၊ အသင္း၀င္ အသင္းသား မ်ားမွစျပီး ျမန္မာသူ ျမန္မာသား အားလံုး၊ ကမာၻသူ ကမာၻသားအားလံုး၊ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြကင္းေ၀းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ ေကာင္းက်ဴိးလိုအင္ဆႏၵေလးမ်ား ျပည္႔၀ၾကပါေစ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေအာင္ျမင္ တိုးတက္ပါေစလို. ဆုေတာင္း နဳတ္ခြန္းဆက္ပါသည္။

zawwintun

ျမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) မွ ITPEC စာေမးပြဲမ်ားက်င္းပမည္

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာ အသင္းခ်ဳပ္မွ ႀကီးမွူး၍ Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) အသိအမွတ္ျပဳ စာေမးပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။
Information Technology Passport Examination (IT Passport) စာေမးပြဲသည္ IT ဆိုင္ရာ အေျခခံဗဟုသုတရွိၿပီး IT ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊

Certification in IT Project Management Training to Trainers

ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းႏွင့္ Singapore Computer Society (SCS) တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပမည့္ Certification in IT Project Management Exam အတြက္ Training to Trainers သင္တန္းကို 1-2-2016 ရက္ေန႔မွ 5-2-2016 ရက္ေန႔အထိ Kanaung Hub တြင္ COMAT မွ ဆရာမ (၁) ဦး လာေရာက္ၿပီး နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီမွ ညေန (၅းဝဝ) နာရီအထိ (၅) ရက္တိုင္တိုင္ သင္ၾကား ပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (YRCPA) ၏ ့ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ား တြင္ နည္းပညာ ေဟာေျပာပြဲက ်င္းပခဲ့

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း (YRCPA) ၏ ပညာေရးေကာ္မတီမွ ၾကီးမွဴး၍ Visa Inc., ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုးတက္လာေသာ ICT နည္းပညာရပ္မ်ားအေၾကာင္း သိရွိနားလည္ ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ MCPA ICT နည္းပညာ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို(၁၁-၁-၂၀၁၆ မွ ၁၄-၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ
ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသၾကီးအတြင္းရွိ
အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္၊ အေနာက္ပိုင္းခရိုင္၊ ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းခရိုင္မ်ား ရွိ

“VMware Certified Associate (VCA) Official Training” သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ Virtualization နည္းပညာရပ္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားေသာ ျမန္မာအိုင္တီ လူငယ္မ်ားႏွင့္ MCPA Member မ်ားအတြက္ VMware Certified Associate (VCA) Official Training သင္တန္းကို၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၆) ရက္မွ (၇) ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္္ျဖစ္သည္။

Happy New Year 2016

မဂၤလာရွိေသာ 2016 ႏွစ္သစ္ကူးမွစ၍ ျမန္မာနိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္း (MCPA) မွ ဥကၠ႒ ႏွင္. တကြ အလုပ္အမွုေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္ အသင္း မ်ားမွ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ မ်ား ၊ အသင္းဝင္ အသင္းသား မ်ားမွစၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားအားလုံး၊ ကမၻာသူ ကမၻာသားအားလုံး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေတြ ကင္းေဝးၾကပါေစ။ ႏွလုံးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ၊ ေကာင္းက်ိဴးလိုအင္ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝၾကပါေစ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားေအာင္ျမင္ တိုးတက္ပါေစလို.ဆုေတာင္းႏွုတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္

MCPA ဲInformation Committee

Pages