မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် MCPA Certified Network Exam ကို ယနေ့ (၂၂.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

December 22, 2019 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် MCPA Certified Network Exam ကို ယနေ့ (၂၂.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

News

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် MCPA Certified Network Exam ကို ယနေ့ (၂၂.၁၁.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ စာမေးပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြရာ စုစုပေါင်း Network Exam (NA Exam) တွင် (၄၁) ဦးနှင့် Network Professionals Exam (NP Exam) တွင် (၄) ဦး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပါသည်။