ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၁၅)ရက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း ၊ အမှတ်(၁၀၁)တိုက်အမှတ် (၅၃/၅၄) မြကျွန်းသာအိမ်ယာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်ရွေးချယ်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြေှာက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည် ။ ၂၀၁၈-၂၀၂၀ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်

November 16, 2018 / Comments Off on ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၁၅)ရက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း ၊ အမှတ်(၁၀၁)တိုက်အမှတ် (၅၃/၅၄) မြကျွန်းသာအိမ်ယာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်ရွေးချယ်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြေှာက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည် ။ ၂၀၁၈-၂၀၂၀ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်

News

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၁၅)ရက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက် (၁၁:၀၀)နာရီတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း ၊ အမှတ်(၁၀၁)တိုက်အမှတ် (၅၃/၅၄) မြကျွန်းသာအိမ်ယာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်ရွေးချယ်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြေှာက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည် ။
၂၀၁၈-၂၀၂၀ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်