အသင်းသူ၊ အသင်းသားများခင်ဗျာ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ၏ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ခုနှစ် အမှုဆောင်သက်တမ်း အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

November 27, 2018 / Comments Off on အသင်းသူ၊ အသင်းသားများခင်ဗျာ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ၏ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ခုနှစ် အမှုဆောင်သက်တမ်း အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

News

အသင်းသူ၊ အသင်းသားများခင်ဗျာ။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ၏ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ခုနှစ် အမှုဆောင်သက်တမ်း အတွက် အလုပ်အမှုဆောင်များ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကို ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်အမှုဆောင် ရွေးချယ်ရာတွင် ဆန္ဒမဲပေးလိုသည့် အသင်းသူ/သားများသည် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ နောက်မကျစေဘဲ အသင်း၏ တရားဝင် Website (https://www.mcpamyanmar.org/voter-registration/) တွင် အချက်အလက် များဖြည့်သွင်းပြီး စာရင်းပေးသွင်းပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော မဲပေးခွင့် ရရှိသူများကို သက်ဆိုင်ရာအီးမေးလ်သို့ ပေးပို့အကြောင်း ပြန်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် (၀၁-၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၅၀၆၇၁၆၈) သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။