မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် MCPA Certified Network Exam ကို ယနေ့ (၁၆.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် MICT Park, Room 205 တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

December 16, 2018 / Comments Off on မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် MCPA Certified Network Exam ကို ယနေ့ (၁၆.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် MICT Park, Room 205 တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။

News

မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် MCPA Certified Network Exam ကို ယနေ့ (၁၆.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် MICT Park, Room 205 တွင် ကျင်းပစစ်ဆေးခဲ့ရာ Network associate exam (NA exam) တွင် ဖြေဆိုသူ (၂၃) ဦးနှင့် Network professional exam (NP exam) တွင် ဖြေဆိုသူ (၇) ဦးတို့မှ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်များမှ ကြီးကြပ်ပေးခဲ့ပါသည်။