ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၁၆)ရက် သောကြာနေ့ နံနက် (၉:၀၀)နာရီတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေသော့စားသောက်ဆိုင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်ရွေးချယ်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြေှာက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်

November 16, 2018 / Comments Off on ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၁၆)ရက် သောကြာနေ့ နံနက် (၉:၀၀)နာရီတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေသော့စားသောက်ဆိုင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်ရွေးချယ်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြေှာက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်

News

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၁၆)ရက် သောကြာနေ့ နံနက် (၉:၀၀)နာရီတွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေသော့စားသောက်ဆိုင်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်ရွေးချယ်ပွဲ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြေှာက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
(၂၀၁၈-၂၀၂၀) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်