စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်၍ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်

December 9, 2018 / Comments Off on စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်၍ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်

News

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ(၉)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်၍ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြှောက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
(၂၀၁၈-၂၀၂၀) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်