ကရင်ပြည်နယ် ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၁၇)ရက် စနေနေ့ နေ့လယ် (၂:၀၀)နာရီတွင် ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်၍ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြေှာက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်

November 19, 2018 / Comments Off on ကရင်ပြည်နယ် ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၁၇)ရက် စနေနေ့ နေ့လယ် (၂:၀၀)နာရီတွင် ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်၍ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြေှာက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၈-၂၀၂၀) ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်

News

ကရင်ပြည်နယ် ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (၂၀၁၈-၂၀၂၀) အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ(၁၇)ရက် စနေနေ့ နေ့လယ် (၂:၀၀)နာရီတွင် ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကော်မရှင်အဖြစ် ကြီးကြပ်၍ အောင်မြင်စွာ ရွေးချယ်တင်မြေှာက် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
(၂၀၁၈-၂၀၂၀) ကရင်ပြည်နယ်ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သစ်