ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှုး၍ "Penetration Testing and Ethical Hacking" သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှုး၍ Ethical Hacking နည်းပညာရပ်များကို စိတ်ဝင်စားသော မြန်မာအိုင်တီလူငယ်များ၊ MCPA Member များအတွက် သင်တန်းကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက်နေ့မှစ၍ နည်းပညာ အထောက်အကူပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းအား Networking နှင့် Linux အခြေခံရှိပြီး Hacking အား စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆိုတက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အသင်းအဖွဲ့များတွင်လုပ်ဆောင်နေသော Network Administrator များ၊ Security Administrator များ၊ CSO များ၊ CIO များ၊ CEO များ အထူးတက်ရောက်သင့်ပါသည်။
Security ပိုင်းအား နားလည်ပြီး Hacker များရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
သင်တန်းတွင် Attack ပိိုင်းများတွင်သာမက Defence ပိုင်းများကိုလည်း အဓိကထား သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ Theory ပိုင်းကိုလည်း အထူးပြု သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
Content Overview – “Penetration Testing and Ethical Hacking”
•    Phases of Penetration Testing
•    Footprinting, Scanning
•    Enumeration
•    Cryptography
•    Password Cracking
•    Reverse Engineering
•    Trojan, Viruses, Worms and Logic Bomb
•    Session Hijacking
•    Hacking Web Servers
•    Web Applications
•    SQL Injection, XSS
•    Sniffing Traffic, Spoofing
•    Wireless
•    Man In The Middle
•    IDS, Firewalls & Honeypots
•    Denial of Service
•    System Hacking, Mobile Hacking
•    Social Engineering
သင်တန်းကာလ        -  ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂) ရက် မှ ဖေဖော်ဝါရီလ (၃) ရက်အထိ (တနင်္လာမှသောကြာ)
သင်တန်းအချိန်        -  ညနေ ၀၅း၃၀ နာရီ မှ ၀၇း၃၀ နာရီအထိ     
သင်တန်းကြေး        -  ၃၀၀,၀၀၀ိ/ (သုံးသိန်းကျပ်တိတိ)
MCPA Member (50%)    -  ၁၅၀,၀၀၀ိ/ (တစ်သိန်းငါးသောင်းကျပ်တိတိ)
သင်တန်းသားဦးရေ        -  (၂၀) ဦး

သင်တန်းဆရာ            − ဦးစိုင်းတင်မင်းလူ
သင်တန်းနေရာ        - အဆောင် (၉)၊ မြေညီထပ်၊ MCPA ICT Lab၊ MICT Park၊ လှိုင်မြို့နယ်။
သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများအနေဖြင့်၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက် ညနေ (၄) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ MCPA ရုံးခန်းသို့ လာရောက်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း  ရုံးခန်း၊ အဆောင်(၉)၊ မြေညီထပ် ၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆၊ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀သို့ စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။    
(မှတ်ချက်။    အတန်းတက်ချိန်ရ၅ % မပြည့်ပါကသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်မည်မဟုတ်ပါ။)