22-5-2017 (တနင်္လာ‌နေ့) နံနက်‌ ၉ နာရီမှ ည‌နေ ၄ နာရီအထိ MICT Park, Building(9), MCPA Lab တွင်‌ "Infra Fundamental" ခေါင်‌းစဉ်‌ဖြင်‌့ ဦး‌ဇေယျာထွန်း(BIM Training) က ကွန်‌ပျူတာတက္ကသိုလ်‌ CT ကျောင်‌းသား‌/ သူများကို‌ ဆွေး‌နွေး‌ဟော‌ပြောခဲ့ပါသည်။
Category:
 22-5-2017 (တနင်္လာ‌နေ့) နံနက်‌ ၉ နာရီမှ ည‌နေ ၄ နာရီအထိ MICT Park, Conference Hall တွင်‌ "Myanmar Town Information System‌" ခေါင်‌းစဉ်‌ဖြင်‌့ RCL Feeder Pte.,Ltd. မှ General Manager ဦး‌ဇော်‌ထွန်‌းက ကွန်‌ပျူတာတက္ကသိုလ်‌ CS‌ ကျောင်‌းသား‌/ သူများကို‌ ဆွေး‌နွေး‌ဟော‌ပြောခဲ့ပါသည်။
Category:
(18.5.2017) နေ့လယ် (1) နာရီမှ (4) နာရီအထိ Galaxy Wave Co.,Ltd.၏ Software Architecture of Nete2Asia, Singapore မှ ဦးထွန်းထွန်းဝင်းမှ "Enterprise Application Architecture" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆွေးနွေးဟောပြောခဲ့ပါသည်။
Category:
18-05-2017 နေ ့ရက်တွင် Internship Training အဖွဲ့မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို MICT Park မှ Yatanarpone Teleport သို့ Industry Tour သွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။
Category:
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် Internship အထောက်အကူပြု Remote Based Project Training Program တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလ (၁၇)... Read more
Category:
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် Internship အထောက်အကူပြု Remote Based Project Training Program တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလ (၁၆)... Read more
Category:
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် Internship အထောက်အကူပြု Remote Based Project Training Program တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလ (၁၆)... Read more
Category:

မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် Internship အထောက်အကူပြု Remote Based Project Training Program တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များမှ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများကို ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မေလ (၁၆)... Read more
Category: